Audit rəyi

KƏNAR AUDİTOR RƏYİ ƏLAVƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATI (İLLƏR ÜZRƏ)
CƏLB EDİLMİŞ KƏNAR AUDİTOR
yüklə
1
31.12.2006-cı il tarixinə başa çatmış il üzrə Hesabat
"Moore Stephens Azerbaijan" MMC
2
31.12.2007-cı il tarixinə başa çatmış il üzrə Hesabat
"Baker Tilly Audit Azərbaycan" MMC
3
31.12.2008-cı il tarixinə başa çatmış il üzrə Hesabat
"Baker Tilly Audit Azərbaycan" MMC
4
31.12.2009-cu il tarixinə başa çatmış il üzrə Hesabat
"Baker Tilly Audit Azərbaycan" MMC
5
31.12.2010-cu il tarixinə başa çatmış il üzrə Hesabat
“Euro Audit” Nexia International MMC
6
31.12.2011-ci il tarixinə başa çatmış il üzrə Hesabat
"KPMG Audit Azərbaycan" MMC
7
31.12.2012-ci il tarixinə başa çatmış il üzrə Hesabat
"KPMG Audit Azərbaycan" MMC
8
31.12.2013-cü il tarixinə başa çatmış il üzrə Hesabat
"KPMG Audit Azərbaycan" MMC
9
31.12.2014-cü il tarixinə başa çatmış il üzrə Hesabat
"KPMG Audit Azərbaycan" MMC
10
31.12.2015-ci il tarixinə başa çatmış il üzrə Hesabat
"Deloitte & Touche" MMC
11
31.12.2016-cı il tarixinə başa çatmış il üzrə Hesabat
"KPMG Audit Azərbaycan" MMC
12
31.12.2017-ci il tarixinə başa çatmış il üzrə Hesabat
"Baker Tilly Audit Azərbaycan" MMC
13
31.12.2018-ci il üzrə hesabat
“RSM Azerbaijan” MMC
14
31.12.2019-cu il üzrə hesabat
“RSM Azerbaijan” MMC
15
31.12.2020-ci il üzrə hesabat
“RSM Azerbaijan” MMC
16
31.12.2021-ci il üzrə hesabat
"Baker Tilly Audit Azərbaycan" MMC
17
31.12.2022-ci il üzrə hesabat
"Baker Tilly Audit Azərbaycan" MMC
18
31.12.2023-cü il üzrə hesabat
"Baker Tilly Audit Azərbaycan" MMC