Məqalə və təhlil yazıları

15.12.2023

Kredit zəmanət mexanizminə ümumi baxış. Mahiyyəti və Azərbaycanda tətbiqi

Kredit zəmanət mexanizminin mahiyyəti   Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın tarazlı və dayanıqlı inkişafına nail olmaq, habelə maliyyə sahəsində risklərin bölüşdürülməsinə əsaslanan kreditləşdirmə sisteminin formalaşdırılması dövlətin sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyasının əsas  priorit...

05.06.2023 16:20

İpoteka kreditləri üzrə borcalanların hüquqlarının qorunması mexanizmləri

Məlum olduğu kimi, əhalinin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaq, mənzil tikintisinin səmərəli maliyyələşdirmə mexanizmini yaratmaq, bu sahədə formalaşan təklifin alıcılıq qabiliyyətli real tələbə uyğunlaşmasını təmin etmək və ipoteka kreditləşməsinə yerli və xarici investorları cəlb etmək məqsədi il...

23.01.2023

İpoteka kreditləşməsində ödəniş qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi

İpoteka krediti insanın mənzil təminatını, yaşayış şəraitinii yaxşılaşdırmaqla yanaşı vətəndaşın bankdan ala biləcəyi ən iri həcmli və uzunmüddətli kredit növüdür. Məhz bu xüsusiyyətlər ipoteka kreditini digər istehlak kreditlərindən fərqləndirir və onun sosial əhəmiyyətini, iqtisadi tsiklin dəyişm...

18.05.2022 16:30

Satmaq öhdəliyi ilə kirayə mexanizmi – məqbul yaşayış sahələrinə çıxışın təminatıdır

  Dünya ölkələrinə nəzər salsaq görərik ki, hər bir dövlətin sosial siyasətində əhalinin rifahı, yaşayış şəraiti və xüsusilə də mənzil təminatı mühüm prioritetlərdən hesab olunur və qarşıya qoyulmuş bu strateji hədəfin reallaşdırılması üçün müxtəlif maliyyələşmə mexanizmlərindən istif...

27.04.2022

Azərbaycan Respublikasında ipoteka kreditləşməsi sistemi: mövcud vəziyyət, gələcək perspektivlər

Qısa məlumatÖlkə əhalisinin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaq, mənzil tikintisinin səmərəli uzunmüddətli maliyyələşdirmə mexanizmini yaratmaq, bu sahədə formalaşan təklifin alıcılıq qabiliyyətli real tələbə uyğunlaşmasını təmin etmək və ipoteka kreditləşməsinə yerli və xarici investorları cəlb etm...