İstiqrazlar üzrə zəmanətlərə dair müntəzəm verilən suallar

1.    İstiqrazlar üzrə zəmanət mexanizminin məqsədi nədir?

·    Emitentlər tərəfindən buraxılan korporativ istiqrazlar üzrə onların öhdəliklərinin icrasına Fondun zəmanət  verməsi istiqrazların emissiyası yolu ilə maliyyə resurslarına alternativ çıxış imkanlarının genişləndirilməsi məqsədini daşıyır.

 

2.    Kimlər bu mexanizmdən istifadə edə bilər?

·    Qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən və Azərbaycan Respublikası ərazisində sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keçirən korporativ istiqrazlar buraxmaq istəyən və Fondun tələblərinə cavab verən rezident kommersiya hüquqi şəxsləri bu mexanizmdən istifadə edə bilərlər.

 

3.   Mexanizm necə işləyir?

·    Fond tərəfindən zəmanətin verilməsi üçün emitent müvəkkil investisiya şirkəti vasitəsi ilə emissiya prospektinin layihəsini müvafiq sənədlərlə birlikdə Fonda təqdim edir.

·   Fondun səlahiyyətli orqanı müraciətə 10 (on) iş günü ərzində baxır və zəmanətin verilib-verilməməsi barədə qərar qəbul edir və 3 (üç) iş günü müddətində müvəkkil investisiya şirkətinə bu barədə yazılı bildiriş göndərir.

·    Zəmanətin verilməsi barədə qərar qəbul edildikdən sonra emitent tərəfindən qanunvericiliyə müvafiq qaydada istiqrazların emissiyası həyata keçirilir. İstiqrazlar üzrə zəmanətin alınma mərhələlərinə bax.

 

4.    Zəmanətin alınması üçün girov predmeti tələb olunur?

·    Zəmanətinin alınması üçün girov predmeti mütləq şərt deyil.    

 

5.    İstiqrazlar üzrə zəmanət mexanizmindən yararlanmaq üçün hara müraciət etmək lazımdır?

·    Emitent Fondla müqavilə imzalamış Müvəkkil investisiya şirkətilərindən birinə müraciət edə bilər. Müvəkkil investisiya şirkətilərin siyahısı saytda yerləşdirilmişdir. Müvəkkil investisiya şirkətlərinin siyahısına bax.

 

6.    İstiqrazlar üzrə zəmanət mexanizminin şərtləri nədir?

·    Zəmanət verilən bir emissiya prospekti üzrə istiqrazların məcmu nominal dəyəri 300 000 (üç yüz min) manatdan az, istiqrazlar üzrə tədavül müddəti isə 7 (yeddi) ildən çox olmamalıdır. Bir emissiya prospekti üzrə zəmanətin yerləşdirilmiş istiqrazların məcmu nominalının və ya nominaldan aşağı qiymətlə yerləşdirildiyi (diskontla) halda onların ilkin yerləşdirmə qiymətinin (diskontlu qiymətinin) qalıq dəyərinə nisbəti 15%-dən az və 60%-dən çox olmamalıdır. İstiqrazlar üzrə zəmanətin verilməsi şərtlərinə bax.

 

7.    Kimlər istiqrazlar üzrə zəmanət mexanizmindən faydalana bilməz?

·    Sığorta şirkəti, kredit təşkilatı, investisiya şirkəti, investisiya fondu, investisiya fondunun idarəçisi, qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxs, lombard, lizinq şirkəti, poçt rabitəsinin milli operatoru, valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxs, habelə digər maliyyə institutları portfel zəmanətindən faydalana bilməz.