03.06.2020

İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu Açıq tenderlər elan edir

1.       İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu üçün qiymətli kağızların öhdəlik götürmədən yerləşdirilməsi və anderraytinqi üzrə xidmətlərin satın alınması ilə bağlı açıq tender;

 

Açıq tender  02 iyun 2020-cu il 15:30-da dövlət satınalmalarının vahid  internet protalı vasitəsilə başlayıb.Tender üzrə ilkin sənədlər 25 iyun 2020-ci il 10:00-dək, təklif zərfləri və təklifin təminatı isə 03 aprel 2020-ci il 18:00-dək qəbul ediləcək. Tender üzrə prosedurlar 07 iyul 2020-ci il tarixində saat 10:00-da təklif zərflərinin açılması ilə başlanılacaq. Tenderdə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq.

 

Satınalma müqaviləsinin icra müddəti 18 (on səkkiz) ay müəyyən edilir. Tender üzrə iştirak haqqı 150 manat məbləğində müəyyən edilib.

 

2.       İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu üçün qiymətli kağızlar ilə aparılan əməliyyatlarla bağlı müştəri sifarişlərinin qəbul və icra edilməsi üzrə xidmətlərin satın alınması ilə bağlı açıq tender.

 

Açıq tender  02 iyun 2020-cu il 16:00-da dövlət satınalmalarının vahid  internet protalı vasitəsilə başlayıb. Tender üzrə ilkin sənədlər 25 iyun 2020-ci il 11:00-dək, təklif zərfləri və təklifin təminatı isə 06 iyul 2020-ci il 18:00-dək qəbul ediləcək. Tender üzrə prosedurlar 07 iyul 2020-ci il tarixində saat 11:00-da təklif zərflərinin açılması ilə başlanılacaq. Tenderdə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq.

 

Satınalma müqaviləsinin icra müddəti 12 (on iki) ay müəyyən edilir. Tender üzrə iştirak haqqı 100 manat məbləğində müəyyən edilib.

 

Hər iki tender üzrə iştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.Ödəniş AZN-lə həyata keçiriləcək.

 

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu

Ünvan: AZ1014, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Bül-bül prospekti 40

VÖEN: 1403502281

H/h: AZ57NABZ01360450000000005944

Bank: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı

VÖEN: 9900071001

Kоd: 501004

M/h: AZ74NABZ01451700000000001944

S.W.I.F.T bik: NABZAZ2C     

 

Hər iki tender təklifi üzrə qiymət zərfi 60 bal və texniki zərf isə 40 bal ( xidmətlər üzrə şərtlər- 20, xidmətlərin keyfiyyəti-20) olaraq qiymətləndiriləcək. Təkliflərin qüvvədə olma müddəti 21 avqust 2020-ci il tarixinədək, tender təklifinin təminatlarının qüvvədə olma müddəti isə 07 sentyabr 2020-ci il tarixinədək olmalıdır.

 

Hər iki tender üzrə iddiaçı kimi iştirak etmək istəyən malgöndərənlər aşağıdakı sənədlərin skan surətlərini dövlət satınalmalarının vahid  internet portalı vasitəsilə təqdim etməlidir:

a.   Satınalmada iştirak etmək üçün ərizə;

b.   İştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən bank sənədi;

c.   Təklif;

d.   Təklifin qiymətinin 1 faizi həcmində təminat (bank qarantiyası);

e.  İddiaçının hüquqi statusunu əks etdirən sənədlərin (nizamnamə, dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə və ya reyestrdən çıxarış, VÖEN, lisenziya) surətləri;

f.    Tender təklifini və satınalma müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədin (vəzifəyə təyin edilməsi barədə əmr) iddiaçı tərəfindən möhürlə təsdiq edilmiş surəti;

g.  İddiaçının fəaliyyətinin axırıncı ili üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı və bank rekvizitləri;

h.  Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafıq vergi orqanından arayış;

i.   İddiaçının müvafiq sahə üzrə peşəkarlığını və təcrübəsini (investisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının) həyata keçirilməsinə dair ixtisas şəhadətnamələri və s.), təşkilati strukturunu, daxili nəzarət və risklərin idarə olunması sistemlərini, eləcə də texniki imkanlarını əks etdirən məlumatlar;

j.   İddiaçının son üç ildə apardığı əməliyyatlar barədə məlumat (göstərdiyi xidmətlər üzrə  əməliyyatların məbləği, aktivlərin növü, müştərilər haqqında ümumiləşdirilmiş məlumat və s.);

k.     İddiaçının mikro, kiçik, orta və ya iri sahibkar kimi müəyyənləşdirilməsi üçün “işçilərin     siyahı sayı” və “illik gəlir” meyar göstəricilərini əks etdirən məlumatlar (1 nömrəli Əlavə);

l.                         İddiaçıya dair tələblər ilə bağlı aidiyyəti istiqamətləri əhatə edən məktub.

 

Hər iki tender üzrə ən az 3 iddiaçı iştirak etməlidir. Məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün Fond tərəfindən tədbirlər görülür. Fond və ya onun adından iddiaçıya, həmçinin iddiaçı tərəfindən Fonda məlumatların ötürülməsi, eləcədə, tender təklifləri, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron imza və ya Asan imza sahibləri tərəfindən həyata keçirilir. Bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır.

 

Müvafiq tenderlər üzrə prosedurlar “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (https://etender.gov.az/laws) tanış ola bilər və iddiaçılar tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə Fonda müraciət edərək ala bilərlər.

 

Fondun tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır.

 

Hər iki tender üzrə qalibə tender təklifi aksept edildikdən sonra bildiriş göndərilir və dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada satınalma müqaviləsi bağlanılır. Satınalma müqaviləsi “Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsini”nin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 34 nömrəli qərarına uyğun imzalanacaq.

 

Əlavə məlumat almaq üçün əlaqələndirici şəxsin iş telefonu və faks nömrəsi: Satınalmalar Komissiyasının katibi Nuray Rəşidli  (+99412) 441-24-23 (daxili 203), Faks: (+99412) 598-11-77.

Satınalmalar Komissiyası