Qanunlar

Sənədin adı
yüklə
1
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi
2
“İpoteka haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
3
“Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
4
“Mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
5
“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
6
“Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
7
“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
8
“Gənclər siyasəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu