Mənfəət və zərər hesabatı

Mənfəət və zərər hesabatı 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Faiz gəlirləri        601,630              1,197,151              1,298,427              2,858,970              8,017,998              11,706,853              13,181,479              15,734,472              18,202,124              19,800,777                   22,095,364                     36,244,393                     47,987,974                 44,963,159     
Faiz xərcləri                    -                            -                            -      -         530,167      -      2,836,208      -         5,254,495      -         6,891,255      -         8,131,733      -         9,741,150      -       10,437,923      -            10,329,190      -              12,771,202      -              17,413,991      -         18,826,720     
Xalis faiz gəlirləri        601,630              1,197,151              1,298,427              2,328,803              5,181,790                6,452,358                6,290,224                7,602,739                8,460,974                9,362,854                   11,766,174                     23,473,191                     30,573,983                 26,136,439     
Dəyərsizləşmə üzrə zərərlər                    -                            -                            -                            -      -         974,032      -            489,475      -            430,870      -            363,100      -            455,856      -            320,174      -                 584,455      -                   701,056      -                1,038,567      -              455,199     
Haqq və komissiya xərcləri -        71,499      -           13,814      -             1,380      -           37,991      -           94,600      -            173,078      -            204,070      -            270,516      -            280,230      -            418,453      -                 424,187      -                   647,873      -                   800,982      -           1,136,755     
Digər gəlirlər          42,830                   14,622                   15,973                   16,942                 456,896                   451,938                   455,858                   482,335                   449,243                   445,314                        444,614                          783,279                       1,458,424                   1,292,537     
Əməliyyat gəlirləri        572,961              1,197,959              1,313,020              2,307,754              4,570,054                6,241,743                6,111,142                7,451,458                8,174,131                9,069,541                   11,202,146                     22,907,541                     30,192,858                 25,837,022     
İnsan resursları üzrə xərclər -      189,830      -         435,102      -         717,355      -         985,890      -      1,156,094      -         1,455,084      -         1,467,571      -         1,578,995      -         1,568,792      -         1,694,156      -              1,718,985      -                2,272,092      -                3,565,777      -           4,343,820     
İnzibati və digər xərclər -        97,502      -         393,721      -         452,035      -         515,368      -         954,575      -         1,124,188      -         1,226,718      -         1,856,839      -         2,084,737      -         1,975,615      -              1,816,168      -                1,851,589      -                7,307,691      -           2,851,955     
Mənfəət        285,629                 369,136                 143,630                 806,496              2,459,385                3,662,471                3,416,853                4,015,624                4,520,602                5,399,770                     7,666,993                     18,783,860                     19,319,390                 18,641,246     
                      Ümumi idarəetmə və inzibati xərclər
                      -                  4,099,181      -                     4,689,331      -                  11,254,593      -               7,495,192     
                             
Qeyd: İllik yekun maliyyə göstəriciləri audit
olunmuş hesabatlara, rüblük maliyyə göstəriciləri
IKZF-in daxili hesabatlarına əsasən hazırlanmışdır.