28.04.2023

İKZF açıq tender üsulu ilə elektron satınalma elan edir

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu Bakı şəhəri, Bülbül prospekti 40 ünvanında yerləşir. Fond Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 25 dekabr tarixli 1760 nömrəli Fərmanı ilə yaradılan qeyri-kommersiya hüquqi şəxsdir. Fond barədə ətraflı məlumatları http://mcgf.gov.az/ rəsmi internet saytından əldə etmək olar.

Satınalma predmeti yaşayış sahələrində təmir-bərpa işləridir. Satın alınan işlər öz obyektiv texniki və keyfiyyət göstəricilərinə uyğun olmalıdır. Satınalma müqaviləsi Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 28 fevral tarixli 34 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi”nə uyğun olaraq yazılı formada bağlanacaqdır. Satınalma müqaviləsinin icra müddəti 1 il nəzərdə tutulur. İşlər qaimə-faktura əsasında təhvil verildikdən sonra 5 iş günü ərzində ödəniş həyata keçiriləcəkdir.

Satınalma ilə bağlı Fond ilə iddiaçılar arasında qarşılıqlı məlumat mübadiləsi, satınalma prosedurlarına dair izahat alınması və sənədlərin təqdim olunması, habelə “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə nəzərdə tutulmuş hallarda bildirişlərin göndərilməsi elektron qaydada dövlət satınalmalarının vahid internet portalı (https://etender.gov.az/) vasitəsilə təşkil ediləcəkdir. Fond ilə elektron satınalmanın iştirakçıları və ya onların özü arasında yalnız dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə əlaqə saxlanılacaqdır.

Malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas göstəriciləri “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş aşağıdakı meyarlara uyğun gəlməlidir:

-        satınalma müqaviləsinin icrasını təmin etmək üçün müvafiq sahədə peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki və maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin, idarəetmə səriştəsinin, etibarlığının olması;

-        satınalma müqaviləsini bağlamaq səlahiyyəti olması;

-        öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, habelə ödəmə qabiliyyəti olması;

-        müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması;

-        Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin, habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması;

-        satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin, habelə işlərini idarə edənlərin, qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas göstəricilərini yanlış göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum olunmaması, yaxud onların müvafiq peşə fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının məhkəmə qaydasında qadağan edilməməsi;

-        tikinti-quraşdırma işləri üzrə müvafiq lisenziyaya və ya icazəyə malik olması.

Elektron satınalma qiymətləndirilmə nəticəsində ən sərfəli sayılan təklif əsas götürülməklə malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan qiymət və digər meyarlar əsasında həyata keçiriləcəkdir. Müvafiq prosedurlar “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilir.

Tender təklifinin qiymətləndirilməsi meyarları aşağıdakılardır:

-        Qiymət amili – 80 bal;

-        Zəruri texniki və keyfiyyət xüsusiyyətləri – 20 bal, o cümlədən işlərin keyfiyyəti 10 bal, işlər üzrə şərtlər 10 bal.

Təkliflərin qiymətləndirilməsi üçün tətbiq ediləcək riyazi düstur aşağıdakı kimidir: məsələn, 80 bal ən aşağı qiymət verən malgöndərənə verilir və digər malgöndərənlərin maliyyə amili isə ən aşağı qiymət verən malgöndərənin qiymət təklifi həmin malgöndərənin qiymət təklifinə bölünüb 80-ə vurulmaqla müəyyən edilir. Kəmiyyətlə ifadə olunan texniki göstəricilər üzrə ən yaxşı təklif verən malgöndərənə müvafiq meyar üzrə maksimum bal qiymət amili üzrə müvafiq riyazi düstura uyğun verilir.

Təklifin qiymətinə bütün xərclər (o cümlədən nəqliyyat, sığorta xərcləri, vergilər və rüsumlar) daxil edilməlidir. Qiymət təklifi bütün xərclərin cəmi nəticəsində hesablanaraq AZN-lə ifadə olunmalıdır.

Səmərəli rəqabətin təmin edilməsi və elektron satınalmanın baş tutması üçün qeydiyyatdan keçməli olan malgöndərənlərin (podratçıların) minimal sayı 3 olmalıdır.

Elektron satınalmaya buraxılış və qoşulma qaydası Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 16 aprel tarixli 647 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnamə”yə uyğun olaraq həyata keçirilir. Elektron satınalmada iştirak haqqının məbləği və ödənilməsi qaydası Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 20 dekabr tarixli 396 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Açıq tender və ya kotirovka sorğusu üsulunu tətbiq etməklə elektron satınalma vasitəsilə keçirilən satınalmalarda iştirak haqqının məbləği, ödənilməsi və ondan istifadə Qaydası” ilə tənzimlənir. İştirak haqqı 350 manat təşkil edir və heç bir halda geri qaytarılmır.

Malgöndərənlərin iddiaçı kimi elektron satınalmada qeydiyyatdan keçməsi üçün aşağıdakı sənədlər 22 may 2023-cü il saat 10:00-dək dövlət satınalmalarının vahid internet portalında yerləşdirilməlidir:

-       Tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;

-       İddiaçının hüquqi statusunu əks etdirən sənədlərin (nizamnamə, dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə və ya reyestrdən çıxarış, VÖEN, lisenziya) surətləri;

-       Tender təklifini və satınalma müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd (vəzifəyə təyin edilməsi barədə əmr);

-       İddiaçının müvafiq sahədə peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki və maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin, idarəetmə səriştəsinin, etibarlığının olmasını, habelə iş təcrübəsini təsdiq edən sənədlərin surətləri;

-       İddiaçının son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank tərəfindən verilmiş arayış və bank rekvizitləri;

-       Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin, habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə müvafiq dövlət qurumundan arayışlar;

-       İddiaçının öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, habelə ödəmə qabiliyyəti olması, müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması barədə müvafiq dövlət qurumundan arayış;

-       Satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin, habelə işlərini idarə edənlərin, qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas göstəricilərini yanlış göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum olunmaması, yaxud onların müvafiq peşə fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının məhkəmə qaydasında qadağan edilməməsi haqqında müvafiq dövlət qurumundan arayış;

-       İddiaçının mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsünə dair meyar göstəricilərini əks edən müvafiq dövlət qurumundan arayış.

Elektron satınalma zamanı təqdim olunacaq məlumatlar, habelə Əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində olmalıdır. Təkliflər və təkliflərin qiymətlərinin 1 faizi həcmində bank zəmanəti
31 may
2023-cü il saat 18:00-dək
dövlət satınalmalarının vahid internet portalında yerləşdirilməlidir. Hər bir iddiaçı tender üzrə yalnız bir təklif verə bilər. Tender təklifləri Azərbaycan dilində təqdim edilməlidir. Tender təklifində onun hansı tender üzrə olduğu, tender təklifinin qüvvədə olma müddəti və tender təklifinin tarixi (sənədin tarixi) qeyd olunmalıdır.  

Elektron satınalma 1 iyun 2023-cü il tarixində saat 10:00-da dövlət satınalmalarının vahid internet portalında açılacaqdır. Elektron satınalma zamanı Fond bütün iştirakçıların eyniləşdirmə məlumatlarını məxfi saxlayacaqdır.   

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 16 aprel tarixli 647 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnamə”yə görə satınalmaların nəticələri avtomatik müəyyən olunur və qərar qəbul edilməsi üçün elektron qaydada Satınalmalar komissiyasına göndərilir. Satınalmalar komissiyası təqdim olunan tender təkliflərini daxil olduqları ardıcıllıqla açır və “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq qiymətləndirərək qərar qəbul edir, qərarı gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə imzalayır və portalda yerləşdirir. Tenderin nəticələri haqqında yekun protokol Satınalmalar  komissiyanın bütün üzvləri tərəfindən gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə imzalandıqdan sonra dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə aidiyyəti üzrə göndərilir.

 “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, digər normativ hüquqi aktlara istinadlar və bu sənədləri dövlət satınalmalarının vahid internet portalının qanunvericilik hissəsindən (https://www.etender.gov.az/qanunlar-5) və ya Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Hüquqi aktların vahid elektron bazasından http://e-qanun.az/ əldə etmək olar.

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsinin adı, vəzifəsi və ünvanı:Təchizat departamentinin Ekspertiza və təmir şöbəsinin rəisi Adil Sadıqov, iş telefonu və faks nömrəsi: (+99412) 441-24-23 (daxili 226), Faks: (+99412) 598-11-77. Bakı şəhəri, Bülbül prospekti 40 (Fondun ünvanı).

Satınalan təşkilatın “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü və ya düşəcəyini bəyan edən malgöndərənin (podratçının) qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş qaydada şikayət vermək hüququ vardır. Fondun satınalmalar üzrə təcrübəsində gözləmə müddəti tətbiq edilmir.

Tenderin qalibinə tender təklifi aksept edildikdən sonra bildiriş göndəriləcək və yazılı formada satınalma müqaviləsi bağlanacaqdır. İxtisas göstəricilərinin təkrar təsdiqinin prosedurları müəyyən edilmir. Tenderin qalibi tərəfindən satınalma müqaviləsinin 5%-i həcmində Əsas şərtlər Toplusuna 3 №-li Əlavədə göstərilən bank zəmanəti formasında müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı təqdim olunmalıdır

Fond tender təkliflərini qiymətləndirərkən və müqayisə edərkən tenderin əsas şərtlər toplusunda müəyyənləşdirilən keyfiyyət tələblərinə cavab verən yerli işlər üzrə tender təkliflərinin xeyrinə xaricdən idxal olunan eyni işlərin təklif edilən qiymətinin 20 faizinə qədər həcmində güzəştli düzəliş tətbiq edəcəkdir. Tender yalnız mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin iştirakı ilə keçiriləcəkdir.                         

Satınalmalar Komissiyası