25.06.2021

İKZF açıq tender üsulu ilə elektron satınalma elan edir

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu Bakı şəhəri, Bülbül prospekti 40 ünvanında yerləşir. Fond Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 25 dekabr tarixli 1760 nömrəli Fərmanı ilə yaradılan qeyri-kommersiya hüquqi şəxsdir. Fond barədə ətraflı məlumatları http://mcgf.gov.az/ rəsmi internet saytından əldə etmək olar.

Satınalma predmeti 2021-2023-cü illər üzrə maliyyə hesabatlarının kənar auditor yoxlanışı üzrə xidmətlərdir. Satınalma müqaviləsi Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 28 fevral tarixli 34 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi”nə uyğun olaraq yazılı formada bağlanacaqdır. Satınalma müqaviləsinin icra müddəti 3 il ərzində həyata keçiriləcəkdir. 2021-ci ilin maliyyə hesabatları üzrə audit xidmətləri 15 noyabr 2021-ci il tarixindən başlanılmalı, audit yoxlamasına dair yekun hesabat və rəy isə 15 fevral 2022-ci il tarixinədək Fonda təqdim edilməlidir. 2022-2023-cü illərin maliyyə hesabatları üzrə audit xidmətləri də müvafiq illər üzrə qeyd olunan dövrləri əhatə etməlidir. Ödəniş əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutulmuş qaydada xidmətlərin göstərilməsinə mütənasib olaraq müvafiq dövrlər üzrə  həyata keçiriləcəkdir.

Satınalma ilə bağlı Fond ilə iddiaçılar arasında qarşılıqlı məlumat mübadiləsi və sənədlərin təqdim olunması, habelə “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə nəzərdə tutulmuş hallarda bildirişlərin göndərilməsi elektron qaydada dövlət satınalmalarının vahid internet portalı (https://etender.gov.az/) vasitəsilə təşkil ediləcəkdir. Fond ilə elektron satınalmanın iştirakçıları və ya onların özü arasında yalnız dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə əlaqə saxlanılacaqdır.

Malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas göstəriciləri aşağıdakı meyarlara uyğun gəlməlidir:

-     audit xidmətinin göstərilməsinə cəlb olunan auditorların beynəlxalq mühasibat uçotu və yerli vergi qanunvericiliyi sahəsində peşəkar iş təcrübəsinə malik olması. Bu zaman, audit yoxlamasına beynəlxalq təcrübəyə malik xarici ekspertlər cəlb edilə bilər;

-     üzv olduğu audit qrupunun beynəlxalq səviyyədə tanınması və müvafiq reytinqə malik olmasısatınalma müqaviləsinin icrasını təmin etmək üçün müvafiq sahədə peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki və maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin, idarəetmə səriştəsinin, etibarlığının olması;

-        satınalma müqaviləsini bağlamaq səlahiyyəti olması; öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, habelə ödəmə qabiliyyəti olması;

-        müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması;

-        Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin, habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması (müvafiq dövlət qurumlarından alınır);

-        satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin, habelə işlərini idarə edənlərin, qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas göstəricilərini yanlış göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum olunmaması, yaxud onların müvafiq peşə fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının məhkəmə qaydasında qadağan edilməməsi;

-        müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti növünün həyata keçirilməsi və ya müəyyən hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün müvafiq lisenziyaya və ya icazəyə malik olması.

Elektron satınalma qiymətləndirilmə nəticəsində ən sərfəli sayılan təklif əsas götürülməklə malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan qiymət və digər meyarlar əsasında həyata keçiriləcəkdir. Müvafiq prosedurlar “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilir.

Tender təklifinin qiymətləndirilməsi meyarları aşağıdakılardır:

-        Qiymət amili – 60 bal;

-        Zəruri texniki və keyfiyyət xüsusiyyətləri – 40 bal, o cümlədən xidmətlərin keyfiyyəti 5 bal, xidmətlər üzrə şərtlər 5 bal, maliyyə təşkilatlarında son 3 il ərzində audit təcrübəsi olması ilə bağlı 20 bal (Qeyd olnan xidmətlər üzrə İddiaçının təcrübəsini təsdiq edən müştəriləri tərəfindən tövsiyə məktubları təqdim edilməli (minimum 3) və tövsiyə məktublarında göstərilən xidmətlərin növü və müddəti qeyd olunmalıdır), kvalifikasiya 10 bal (Şirkətin işçi heyətində çalışan ACCA və/və ya CIPA ixtisas proqramlarına daxil olan bütün imtahanları uğurla tamamlamış, peşəkar auditorları olmalı, texniki, maliyyə və işçi qüvvəsinə, idarəetmə səriştəsinə malik olmalıdır. İddiaçının işçi heyətindəki auditi aparacaq müvafiq şəxslərin sertifikatları təqdim olunmalıdır).

Təkliflərin qiymətləndirilməsi üçün tətbiq ediləcək riyazi düstur aşağıdakı kimidir: məsələn, 60 bal ən aşağı qiymət verən malgöndərənə verilir və digər malgöndərənlərin maliyyə amili isə ən aşağı qiymət verən malgöndərənin qiymət təklifi həmin malgöndərənin qiymət təklifinə bölünüb 60-a vurulmaqla müəyyən edilir. Kəmiyyətlə ifadə olunan texniki göstəricilər üzrə ən yaxşı təklif verən malgöndərənə müvafiq meyar üzrə maksimum bal verilir.

Təklifin qiymətinə bütün xərclər (o cümlədən nəqliyyat, sığorta xərcləri, vergilər və rüsumlar) daxil edilməlidir. Qiymət təklifi bütün xərclərin cəmi nəticəsində hesablanaraq AZN-lə ifadə olunmalıdır.

Səmərəli rəqabətin təmin edilməsi və elektron satınalmanın baş tutması üçün qeydiyyatdan keçməli olan malgöndərənlərin (podratçıların) minimal sayı 3 olmalıdır.

Elektron satınalmaya buraxılış və qoşulma qaydası Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 16 aprel tarixli 647 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnamə”yə uyğun olaraq həyata keçirilir. Elektron satınalmada iştirak etmək üçün malgöndərənlər 100 manat məbləğində tenderdə iştirak haqqını dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə ödəməlidirlər. İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

Malgöndərənlərin iddiaçı kimi elektron satınalmada qeydiyyatdan keçməsi üçün aşağıdakı sənədlər 22 iyul 2021-ci il 10:00-dək dövlət satınalmalarının vahid internet portalında yerləşdirilməlidir:

-       Tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;

-       iddiaçının hüquqi statusunu əks etdirən sənədlərin (nizamnamə, dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə və ya reyestrdən çıxarış, VÖEN, lisenziya) surətləri;

-       Tender təklifini və satınalma müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd (vəzifəyə təyin edilməsi barədə əmr);

-       İddiaçının audit sahəsində peşəkarlığını və iş təcrübəsini, eləcə də texniki imkanlarını əks etdirən məlumatlar. İddiaçılar öz təkliflərini geniş təqdim etməli, keçirəcəyi audit yoxlamasının metodoloji yanaşması barədə məlumat verməli, audit yoxlaması üzrə iş qrafikini, o cümlədən yoxlamaya cəlb olunacaq mütəxəssislərin qısa tərcümeyi halını (curriculum vitae) əlavə etməlidirlər. Eyni zamanda təqdim olunan ekspertlərin iddiaçının əməkdaşı olmasını təsdiq edən sənəd (e-gov.az portalından iş yeri barədə arayış) əlavə olunmalıdır.

-       Mərkəzi banklarda, kredit və iri dövlət təşkilatlarında auditin aparılması üzrə iş təcrübəsini təsdiq edən sənədlər;

-       İddiaçının son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank tərəfindən verilmiş arayış və bank rekvizitləri;

-       Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin, habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanından arayışlar;

-       İddiaçının mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsünə dair meyar göstəricilərini əks edən məlumatlar;

-       İddiaçının “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş ixtisas göstəriciləri meyarlarına uyğun gəlməsi barədə iltizam.

Elektron satınalma zamanı təqdim olunacaq məlumatlar, habelə tender təklifləri Azərbaycan dilində olmalıdır. Təkliflər və təkliflərin qiymətlərinin 1 faizi həcmində bank zəmanəti 30 iyul 2021-ci il saat 18:00-dək dövlət satınalmalarının vahid internet portalında yerləşdirilməlidir. Hər bir iddiaçı tender üzrə yalnız bir təklif verə bilər. Tender təklifində onun hansı tender üzrə olduğu, tender təklifinin qüvvədə olma müddəti və tender təklifinin tarixi (sənədin tarixi) qeyd olunmalıdır.

Elektron satınalma 2 avqust 2021-ci il tarixində saat 10.00-da dövlət satınalmalarının vahid internet portalında açılacaqdır. Elektron satınalma zamanı Fond bütün iştirakçıların eyniləşdirmə məlumatlarını məxfi saxlayacaqdır.

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 16 aprel tarixli 647 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnamə”yə görə satınalmaların nəticələri avtomatik müəyyən olunur və qərar qəbul edilməsi üçün elektron qaydada Satınalmalar komissiyasına göndərilir. Satınalmalar komissiyası təqdim olunan tender təkliflərini daxil olduqları ardıcıllıqla açır və tenderin əsas şərtlər toplusunda göstərilmiş tender təkliflərinin qüvvədə olma müddətinin bitməsinə 10 bank günü qalanadək təklifi “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq qiymətləndirərək qərar qəbul edir, qərarı həmin gün gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə imzalayır və portalda yerləşdirir. Satınalmalar komissiyası tenderin nəticələri haqqında yekun protokol tərtib edir, onu həmin gün komissiyanın bütün üzvləri gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə imzalayırlar və protokol dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə aidiyyəti üzrə göndərilir.“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, digər normativ hüquqi aktlara istinadlar və bu sənədləri dövlət satınalmalarının vahid internet portalının qanunvericilik hissəsindən (https://etender.gov.az/laws) və ya Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Normativ hüquqi aktların vahid internet elektron bazasından http://e-qanun.az/ əldə etmək olar.

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsinin adı, vəzifəsi və ünvanı: Maliyyə departamentinin Büdcə və hesabatlılıq şöbəsinin böyük mühasibi Anar Şahbazov, iş telefonu və faks nömrəsi: (+99412) 441-24-23 (daxili 215), Faks: (+99412) 598-11-77. Bakı şəhəri, Bülbül prospekti 40 (Fondun ünvanı).

Satınalan təşkilatın “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü və ya düşəcəyini bəyan edən malgöndərənin (podratçının) qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş qaydada şikayət vermək hüququ vardır. Fondun satınalmalar üzrə təcrübəsində gözləmə müddəti tətbiq edilmir.

Tenderin qalibinə tender təklifi aksept edildikdən sonra bildiriş göndəriləcək və yazılı formada satınalma müqaviləsi bağlanacaqdır. İxtisas göstəricilərinin təkrar təsdiqinin prosedurları müəyyən edilmir.

Fond tender təkliflərini qiymətləndirərkən və müqayisə edərkən tenderin əsas şərtlər toplusunda müəyyənləşdirilən keyfiyyət tələblərinə cavab verən yerli xidmətlər üzrə tender təkliflərinin xeyrinə xaricdən idxal olunan eyni xidmətlərin təklif edilən qiymətinin 20 faizinə qədər həcmində güzəştli düzəliş tətbiq edəcəkdir. Tender yalnız mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin iştirakı ilə keçiriləcəkdir.                                

Satınalmalar Komissiyası