Mənfəət və zərər hesabatı

Mənfəət və zərər hesabatı 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 II rüb
Faiz gəlirləri           601,630                1,197,151                1,298,427                2,858,970                8,017,998                11,706,853                13,181,479                15,734,472                18,202,124                19,800,777                22,095,364                36,244,393                47,987,974                44,963,159                41,528,327                27,637,041     
Faiz xərcləri                      -                               -                               -      -            530,167      -         2,836,208      -           5,254,495      -           6,891,255      -           8,131,733      -           9,741,150      -         10,437,923      -         10,329,190      -         12,771,202      -         17,413,991      -         18,826,720      -         20,601,124      -         13,440,556     
Xalis faiz gəlirləri           601,630                1,197,151                1,298,427                2,328,803                5,181,790                  6,452,358                  6,290,224                  7,602,739                  8,460,974                  9,362,854                11,766,174                23,473,191                30,573,983                26,136,439                20,927,203                14,196,485     
Dəyərsizləşmə üzrə zərərlər                      -                               -                               -                               -      -            974,032      -              489,475      -              430,870      -              363,100      -              455,856      -              320,174      -              584,455      -              701,056      -           1,038,567      -              455,199      -           4,950,701      -           1,011,365     
Haqq və komissiya xərcləri -          71,499      -              13,814      -                1,380      -              37,991      -              94,600      -              173,078      -              204,070      -              270,516      -              280,230      -              418,453      -              424,187      -              647,873      -              800,982      -           1,136,755      -           1,180,973      -              434,257     
Digər gəlirlər             42,830                     14,622                     15,973                     16,942                   456,896                     451,938                     455,858                     482,335                     449,243                     445,314                     444,614                     783,279                  1,458,424                  1,292,537                  1,806,452                     220,924     
Əməliyyat gəlirləri           572,961                1,197,959                1,313,020                2,307,754                4,570,054                  6,241,743                  6,111,142                  7,451,458                  8,174,131                  9,069,541                11,202,146                22,907,541                30,192,858                25,837,022                16,601,981                12,971,788     
İnsan resursları üzrə xərclər -        189,830      -            435,102      -            717,355      -            985,890      -         1,156,094      -           1,455,084      -           1,467,571      -           1,578,995      -           1,568,792      -           1,694,156      -           1,718,985      -           2,272,092      -           3,565,777      -           4,343,820      -           4,912,645      -           2,330,004     
İnzibati və digər xərclər -          97,502      -            393,721      -            452,035      -            515,368      -            954,575      -           1,124,188      -           1,226,718      -           1,856,839      -           2,084,737      -           1,975,615      -           1,816,168      -           1,851,589      -           7,307,691      -           2,851,955      -           4,000,725      -           2,200,463     
Mənfəət           285,629                   369,136                   143,630                   806,496                2,459,385                  3,662,471                  3,416,853                  4,015,624                  4,520,602                  5,399,770                  7,666,993                18,783,860                19,319,390                18,641,246                  7,688,610                  8,441,320     
                      Ümumi idarəetmə və inzibati xərclər
                      -               4,099,181      -               4,689,331      -            11,254,593      -               7,495,192      -            13,238,592      -               5,755,165     
                                 
Qeyd: İllik yekun maliyyə göstəriciləri audit
olunmuş hesabatlara, rüblük maliyyə göstəriciləri
IKZF-in daxili hesabatlarına əsasən hazırlanmışdır.