İstiqrazlar üzrə zəmanət komissiyaları

Zəmanət üzrə komissiya istiqrazların dövriyyə müddətindən asılı olaraq aşağıdakı qaydada təyin olunur:

Komissiya

Tarif

Ödənilmə forması

İstiqrazların dövriyyə müddəti 2 (iki) ilədək olduqda

1,5%

Zəmanət məbləğinə uyğun olaraq birdəfəlik qaydada ödənilir.

İstiqrazların dövriyyə müddəti 2 (iki) ildən çox olduqda

1,5%

Zəmanətin qüvvədə olduğu müddətdə gündəlik əsasda zəmanətin qalıq məbləğinə hesablanır və ödənişi aylıq qaydada həyata keçirilir.