İstiqrazlar üzrə zəmanət müraciətində tələb olunan sənədlər

Tələb olunan sənədlər: 

-    Emitentin sifariş ərizəsi (anket);

-    Emitentin təsis sənədlərinin, o cümlədən dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin (dövlət reyestrindən çıxarışının) və VÖEN-in surətləri;

-    Emitentin müstəqil auditor tərəfindən yoxlanılmış son 2 (iki) ilin maliyyə hesabatları;

-    Emitentin son bir ildəki maliyyə vəziyyəti barədə bank tərəfindən verilmiş arayış;

-    Emitentə qarşı tələblərə dair aidiyyəti qurumlardan müvafiq təsdiqedici sənədlər.