Portfel zəmanəti üzrə komissiyalar

Komissiyanın növü

Tarif

Qeyd

Birdəfəlik

0,5%

Zəmanətin müvafiq kredit müqaviləsi bağlandığı tarixə olan məbləği üzrə hesablanır.

İllik

1,5%

Zəmanətin qüvvədə olduğu müddətdə gündəlik əsasda zəmanətin qalıq məbləğinə hesablanır və aylıq qaydada ödənilir*.

 

* Portfel zəmanəti qüvvədə olduğu dövrdə müvəkkil bank hesabat ayından sonrakı ayın ilk 5 (beş) iş günü müddətində illik komissiya barədə hesabatını Fonda təqdim edir və illik komissiyanı Fonda ödəyir.