Portfel zəmanətinin alınma mərhələləri

Zəmanətin alınma mərhələləri

1.   Kredit üçün müraciət - borcalan zəmanət tələb olunan kredit sifarişi ilə müvəkkil banka müraciət edir.

2.   Kreditin anderraytinqi - müvəkkil bank borcalanın kredit sifarişinin Qaydaların tələblərinə uyğunluğunu yoxlayır, sifariş üzrə maliyyə kredit təhlili aparır və bunların əsasında müvəkkil bankın səlahiyyətli orqanı müvafiq qərar qəbul edir.

3.   Kreditin verilməsi  - müvəkkil bankın səlahiyyətli orqanının qərarı müsbət olduqda, müvəkkil bank Fondun zəmanəti əsasında kreditin verilməsini həyata keçirir.

4.   Kreditin zəmanət portfelinə daxil edilməsi - Müvəkkil bank kreditin zəmanət portfelinə daxil edilməsi üçün kredit barəsində məlumat formasını kredit müqaviləsi imzalandıqdan sonra 3 (üç) iş günü müddətində Fonda təqdim edir.