Portfel zəmanətində tələb olunan sənədlər

Tələb olunan sənədlər:

-    kreditin verilməsinə dair qeydlər göstərilməklə müvəkkil bankın səlahiyyətli orqanının qərarı;

-    sahibkarın kredit sifarişi ərizəsi və kredit hesabatı;

-    sahibkar hüquqi şəxs olduqda, onun təsis sənədləri – nizamnaməsi, dövlət reyestrindən çıxarış və VÖEN, fiziki şəxs olduqda – şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd və VÖEN;

-    sahibkar hüquqi şəxs olduqda, onun nizamnamə kapitalında 25% və daha çox iştirak payı olan fiziki və (və ya) hüquqi şəxslər barədə kredit hesabatları;

-    sahibkarın (hüquqi şəxs olduqda, nizamnamə kapitalında 25% və daha artıq payı olan fiziki və (və ya) hüquqi şəxslərin, fiziki şəxs olduqda isə yaxın qohumlarının və ya birgə təsərrüfat aparan ailə üzvlərinin) müvəkkil banka aidiyyəti şəxs olmadığını təsdiqləyən və müvəkkil bankın səlahiyyətli nümayəndəsinin imzaladığı sənəd;

-    sahibkarın ona dair məlumatların Fonda ötürülməsinə dair razılığını təsdiq edən sənəd;

-    Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair vaxtı keçmiş öhdəliklərinin, habelə son 1 (bir) il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmamasına dair müvafiq sənəd;

-    kredit üzrə təminat təqdim edildikdə, təminat qismində çıxış edən girov (ipoteka) predmeti olan əmlaka dair mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd və girov (ipoteka) predmetinin qiymətləndirmə aktı;

-    müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti növünün həyata keçirilməsi və ya müəyyən hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün müvafiq lisenziya və ya icazə (qanunvericiliklə tələb olunduqda).