Elektron sistemdən istifadə qaydaları

"Yaşayış sahələrinin satmaq öhdəliyi ilə kirayəyə verilməsi" xidməti üzrə İstifadə təlimatıElektron İpoteka və kredit zəmanət sistemi vasitəsilə Yaşayış sahələrinin satmaq öhdəliyi ilə kirayəyə verilməsi xidməti üzrə – Müraciətə dair video təlimatElektron İpoteka və kredit zəmanət sistemi vasitəsilə Yaşayış sahələrinin satmaq öhdəliyi ilə kirayəyə verilməsi xidməti üzrə – yaşayış sahəsinin seçilməsinə dair video təlimat