Kirayə mənzilin verilmə şərtləri

KİRAYƏ MÜQAVİLƏSİ

Minimal müddət

3 il

Maksimal müddət

25 il

Yaşa görə maksimal müddət

son ödəniş tarixinə yaş 70 yaşdan çox olmamalı

Qabaqcadan ödəniş

aylıq ödənişin ən azı 12 misli

Ödəniş valyutası

Azərbaycan manatı

Kirayə hüquqlarının ötürülməsi

Kirayə müqaviləsi bağlanan gündən

Vaxtından əvvəl tam ödəniş

Kirayə müqaviləsi bağlanan gündən

 

KİRAYƏÇİ

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmalı

Məhkumluğu olmamalı

Müraciət anına vaxtı keçmiş öhdəlikləri olmamalı

Müraciət anına yaşı 60-dan yuxarı olmamalı

Rəsmi gəlirlərə malik olmalı

 

YAŞAYIŞ SAHƏSİ

2013-cü il 1 yanvar tarixindən sonra inşa edilməlidir

Alış anına standartlara uyğun tam təmirli olmalıdır, habelə elektrik enerjisi, qaz və su ilə təchiz olunmalıdır

İnfrastruktur obyektlərə (nəqliyyat, səhiyyə, iaşə, təhsil və s.) yaxın olmalıdır

Sakinlərin istirahəti üçün həyatyanı sahəyə malik olmalıdır

Tikinti standart və normalarına cavab verməlidır

Müstəqil qiymətləndiricinin müəyyən etdiyi bazar qiymətindən az olmamaq şərtilə sığortalanmalıdır (Fond tərəfindən)